LIGNE SUMI / LIGNE SABI

Size: W180 D180 H370 (mm)

Size: W180 D180 H370 (mm)

FUKAGAWA SEIJI